สายเนื้อ-สันนอกสไลด์ 500 กรัม

200.00฿

สันนอกสไลด์ วัวโคขุนไทยพันธ์ุบรามันห์ แบรด์สายเนื้อ ขนาด 500 กรัม สันนอกสไลด์มีรสชาติอร่อย เข้าถึงเนื้อ เนื้อมีความหอมละมุนลิ้น

พูดคุยกับร้าน